x²A9

Luft vand varmepumpe

For kompaktaggregatet smartterm A9, drejer det sig som de øvrige aerosmart modeller om et produkt udviklet til passivhuse, lavenergihuse, nulenergihuse, BR 2015 og BR 2020. Det vil sige et anlæg der kan bruges i alle hustyper med varmetab fra 1kW til 9kW. Her er man sikker på den højeste effektivitet.

Varmepumpen er behovsstyret og opbygningen sikre at alle energiforbrugende komponenter nøje afstemmes i forhold til hinanden og dermed resulterer i det lavest mulige energiforbrug.

Brochure finder du her

Støjsvag

• minimal støj til omgivelser pga. indendørsopstilling

• „silent mode“ for de sensitive nattetimer

• optimeret kompressor og kabinet der giver meget lav støjemission på opstillingsstedet

Enkel montage, service OG betjening

• Simpel og god tilgængelighed for service. Store service åbninger og lav anlægsdybde

• Mulighed for opstilling direkte ved ydervæg med kanalføringer direkte igennem væg. Ingen kolde kanaler inde!

• EN betjening for alle funktioner

Komfort

• Aktiv køling

• Høj varmtvands ydelse ved udnyttelse af

• varmgas

2016-060_x²_A9_ohne_Hydraulik_Rechts

Det hele i et kompakt modul, nemt at montere og nemt at servicere!

Hent pdf her 900.0541_00_EF-x2-A9smarterm-A9_DK

Tekniske data:

Luftmængde: 80-400 m3/h
Termisk ydelse:
9000 W
Varmegenvinding: >90%
Størrelse BxDxH x2 A9: 850/650/1950/
Størrelse BxDxH smartterm A9: 850/650/1300
Prøvningsinstitut: Fraunhoferinstitut ISE, Freiburg PHI Zertifikat