Ventilation i dag

Byggerier har altid haft de samme formål – nemlig at beskytte os mennesker mod vind, regn, varme og kulde. Tidligere spekulerede man ikke så meget på energiforbruget, da energien var relativt billig. Den senere tid har markant ændret dette forhold. Energien er blevet meget dyr og miljøhensyn taler også for at man skal holde energiforbruget på det laveste mulige. Det har medført, at byggeformen skal være energirigtig – intelligent.

Der har været forsket meget i at producere huse, der kunne holde energiforbruget nede. Det har resulteret i, at såkaldte solarhuse, økohuse, o-energihuse, og halmhuse er blevet aktuelle. Målet med disse huse har specielt været at reducere energiforbruget. Huskøbere har dog også andre ønsker, de vil have realiseret.

De vil gerne bo flot, have meget plads og stor komfort. Det er forbrugsmønstre, som vi har vænnet os til og nødig vil give afkald på – selv om vi skal spare på energien. Passivhuset har ud over at sikre et lavt energiforbrug også taget højde for de angivne forbrugerønsker hvad angår komfort.

Hvad angår behagelighed for boliger, har det sidste århundrede ikke budt på noget epokegørende. De sidste års udvikling har betydet en reduktion af energiforbruget, en større behagelighed i form af komfortable overfladetemperaturer på ydervægge og vinduer og eliminerede trækproblemer.

Forbrugerne bør derfor kræve, at fremtidige boliger udstyres med bl.a. ventilation for at opnå et bedre indeklima og for at byggestandarden højnes på en sådan måde, at et minimalt energiforbrug med den højst mulige komfort opnås!

Hvad kan vi forvente som et minimum af energiforbrug i passivhuse? Intet energiforbrug? Kan plusenergihuse levere energi? Energiforbruget kan i forhold til standarden på forskellige måder uden nogen særlig indsats reduceres for grå energi. Forøgelse af isolering, udskiftning af vinduer til 3–lags energivinduer, fornyelse af facader mm. Kan man optimere klimaskærmen, så et aktivt opvarmningssystem ikke mere er nødvendigt, bortfalder dermed en betragtelig del af den grå energi.

I passivhuset kan man udelade indbygningen af et konventionelt varmesystem. Huset er nemlig så tæt og velisoleret, så den nødvendige energitilførsel let kan produceres af en lille varmepumpe og tilføres med luften. Jeg er glad for at kunne være med til at udbrede kendskabet til denne form for fremtidstilpasset byggeri og også være aktiv indenfor rådgivningen med hensyn til den tekniske opbygning af huset.

Ikke kun udluftning, men også opvarmning

Med udgangspunkt i produkter fra Drexel und Weiss er det muligt at bruge luften som opvarmningsmedium. Siden firmaet udviklede sit første kompaktaggregat i 1997 har det sat en standard for energieffektivitet for kompaktaggregater.