Udluftning

Energien i udsugningsluften fra huset bliver afgivet til indsugningsluften. I afkastluften er der dog stadig en rest energi, som kan bruges. Det er påkrævet at bruge forvarmning af indsugningsluften fra en jordvarmeveksler, hvorved temperaturen afkastluften holdes på 5-10 °C. Den energi kan så bruges af den lille varmepumpe, der er indbygget i kompaktaggregatet. Den energi, der bliver frembragt af varmepumpen, bliver primært brugt til at opvarme brugsvandet. Til det formål skal varmepumpen kun bruges få timer om dagen for at tilføre den 200 l store varmtvandsbeholder den fornødne energi. Den store restmængde af energi, der er til overs, bruges til opvarmning af indblæsningsluften til huset.

Energieffektiviteten i kompaktaggregatet forøges, da restvarmen, som afgives af varmepumpen ved opvarmning af vandet og varmeafgivelsen fra beholderen, bliver tilført luften. Solenergi kan ligeledes kombineres med kompaktaggregater fra Drexel und Weiss. Det er formålstjenligt at bruge solceller, som passer godt til varmepumpesystemet, idet varmepumpen kan producere 3,5–4 gange varmeenergi som kan blive optaget i varmtvandsbeholderen.

Bild_bID120

Efter ønske kan kombinationen med et termisk solanlæg udføres, hvor en ekstra beholder bliver koblet til kompaktaggregatet. På denne måde kan varmepumpen bruges til i større og mindre omfang at afdække behovet for rumvarme. I det klassiske passivhus er denne form for opvarmning med et ekstra varmeelement i indblæsningen tilstrækkelig. I nogle tilfælde vil det være fornuftigt at etablere tilskudsvarme i et eller flere af husets rum. Som en mulighed kan der monteres en lille pilleovn eller brændeovn, der kan tilføre den tilskudsvarme, der kan være behov for.

Som et alternativ tillader de forskellige aggregater fra Drexel und Weiss XL, XXL, og XLS, med hjælp fra sekundærvarmeveksler eller jordvarmebrine at producere en højere effekt. For typen XLS kan der i huset etableres en vandbåren kreds, som kan forsyne radiatorer, gulvvarme, håndklædetørre osv. Ethvert systemvalg følger huset og kundens ønsker og behov.

Teknikken og dennes performance er i passivhuset meget tæt sammenbundet. I det følgende er afhængigheden af varmebehovet ud fra to sandsynlige kriterier.

Kriterierne er:

  • Høj kompakthed
  • Ingen kuldebroer
  • En gennemsnits u-værdi for bygningens facader på 0,1 W/m2K
  • En gennemsnits u-værdi for vinduer og døre på 0,8 W/m2K
  • Et samlet vinduesareal på 0,4 x beboelsesareal
  • Vinduesorientering mod syd på min. 70% af glasarealet
  • Rumtemperatur på 20 °C