Klassisk passivhus løsning

Den klassiske passivhusteknik

Har huset et varmebehov på op til 1,7 kW, for at sikre den ønskede rumtemperatur til beboerne, er kompaktaggregatet en uovertruffen løsning. Spidslasten dækkes af en elektrisk varmeflade som er placeret i indblæsningskanalen eller som radiatorer i de enkelte opholdsrum. Denne aktiveres som tilskudsvarme og styres af varmepumpen.

Et solcelleanlæg der har en størrelse på 15 – 25 m² er typisk nok til at dække energibehovet til den tekniske installation. Dermed er energiudgiften over hele året dækket ind og du kommer til at bo uden udgifter til opvarmning!

Sådan virker det:
Den luft der skal bruges for at sikre den gode luftkvalitet i boligen forvarmes via en jordvarmeveksler til mellem 4 og 10°C. En effektiv modstrøms varmeveksler opvarmer den friske luft til tæt på rum temperatur. Udsugningsluften fra huset derimod, bliver afkølet til omkring 5 til 10°C og bruges nu af den effektive mikrovarmepumpe. Udsugningsluften afkøles helt ned til -5°C og energien fra udsugningsluften, bliver tilført varmtvandsbeholderen. Affaldsproduktet fra huset, den dårlige luft der bliver suget ud, ender dermed at blive en værdifuld energikilde. Alt efter boligstørrelse og kvalitet af byggeriet, vil der være et strømforbrug på 1000 til 2000 kWh/år. Dette er en brøkdel af hvad traditionel teknik forbruger og her kan sågar et mindre solcelle anlæg dække energiforbruget!

Hvor der ikke ønskes en jordvarmeveksler kan denne erstattes af en el forvarmeflade eller en væskebåren jordkreds.