Passivhuse – BR2020

Hvorfor købe et 2020 eller passivhus?

 • Mindre energiforbrug – bedre økonomi
 • Et godt og sundt indeklima
 • Konstant kontrolleret luftskifte, med kontinuerligt tilført frisk forvarmet luft
 • Ingen fugtgener i huset
 • Luften i huset er frisk året rundt, så der ikke er behov for at åbne vinduer, hvad der bare ville medføre unødigt energitab.

Fordele ved komfortventilation

Med hjælp fra systemet nedenfor bliver varmeenergien fra udsugningsluften fra køkken, bad og wc udvundet og tilført den friske luft, der indblæses i opholds- og soverum. Virkningsgraden for varmeveksleren er høj, ligesom ventilatorernes energiforbrug er lavt. Der spares 15-20 gange mere varmeenergi, end der bruges af elektrisk energi på at ”flytte luften”.

1

Fordele ved komfort ventilation:

 • Altid frisk luft i alle rum
 • Ingen lugte i huset
 • Ingen fugt i huset
 • Ingen trækproblemer
 • Ingen udefra kommende støj
 • Ren filtreret pollen fri luft – en velsignelse for allergikere!

Hertil kommer stærkt reducerede varmeudgifter

Et nøje planlagt og etableret anlæg medfører:

 • Høj energieffektivitet
 • Lavt støjniveau – anlægget kan ikke høres!
 • Høj betjeningskomfort
 • Fint støvfilter i friskluftindtaget
 • Nem tilgang for vedligeholdelse og service